Dette melder Selbyggen.

Stiftelsen skal også forvalte eiendommens fremtidige verdier maksimalt for bruk til vedlikehold og utvikling. Styret for stiftelsen skal ha høy kompetanse på eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling.

-Forutsetningen for å overføre eiendommen til en stiftelse, er at Selbu kommune vil sette seg i førersetet for å få til et fremtidsrettet kulturhistorisk senter, sier Inger Granby, som orienterte om saken på kommunestyremøtet forrige uke.

Tilbudet har vært kjent for Selbu kommune siden 2010, men ennå foreligger ingen svar. Nå har Inger Granby gitt kommunen en frist til 1. juli 2012.

-I fremtiden må det både yngre og faglig sett mer kompetente personer til enn Åge og jeg for å drifte og utvikle Granby Gård. Kommunale, regionale og nasjonale kulturhistoriske senter som det er naturlig å sammenligne seg med, driftes alle i en kombinasjon av egengenererte inntekter, offentlig støtte, private midler og frivillig innsats. Den samme finansielle modellen må en fremtidsrettet drifting og utvikling av Granby bygge på. For å utløse regional og nasjonal driftsstøtte må som kjent hjemkommunen sitte i førersetet. Derfor går vårt tilbud til Selbu kommune. Jeg understreker at det er et tilbud og ikke en bønn om hjelp. Kommunen står selvsagt fritt til å si ja eller nei. Blir det nei, er Åge og jeg komfortable med å forvalte eiendommens verdier til et nasjonalt eller internasjonalt solidaritetsarbeid, fremholder Inger.