Kreosotplanker har blitt fraktet til Stjørdal havn hvor de har vært lagret. Nå er de i ferd med å fraktes videre. Både medier og Stjørdal kommune har fått mange henvendelser fra innbyggere om hva den merkelige lukta de siste dagene skyldes.

- Vi har fått flere henvendelser angående en merkelig lukt i Stjørdal. Trondheim Havn opplyser om at det er kreosotplanker som ligger ved havna i Stjørdal som avgir denne lukta. Det jobbes med saken for å få disse fjernet, da sola som endelig har kommet til Trøndelag er med på å skape en sterkere lukt. Det er altså hverken brann noen plass, eller gass som lekker ut over Stjørdal, skriver Stjørdal kommune på sin Facebook-side som en informasjon om lukta som har satt sitt preg på sommer-Stjørdal.