Det spirer av vår på sørsiden av Stjørdalselva med grønn åker. Over fjellene i sør bryter morgensol gjennom skyene og lyser opp de hvite kroppene hos kyr og kalver av sidet trønderfe. Dyrene er vakre og spettet med brune og sorte striper og flekker. Forbipasserende som er vante med blandingskua NRF sperrer øynene opp. De tror dette er en helt ny hvitsvart kurase, men er da på ville veier. Arne Stene og Marit Lianes vet godt at dette dreier seg om en meget gammel kurase, som allerede i vikingtiden fikk plass i seilskipene.

- Vi har opplevd tider der ekspertene innen avl sammen med kravet om større avkastning og produksjon har gitt våre opprinnelige ku-raser vanskelige vilkår for overlevelse. Heldigvis har noen holdt igjen denne rasen sidet trønder, slik at vi i dag kan avle videre på urgamle gener, sier gårdbruker Arne Stene i Øfstigrenda.

Frosta-bånd

Gården ligger idyllisk til med egen gårdsdam, høner på tunet, en påfugl som bryter stillheten og i stabburet er det butikk med utsalg av gårdens råvarer. Øfsti Søndre har vært i familien noen generasjoner, men Stene er også et kjent navn fra Frosta.

- For noen generasjoner tilbake var det vår slekt fra Stene Gård på Frosta som tok over driften her på Øfsti Søndre. Nå synes vi det er skikkelig artig at samme Stene Gård mottar og bearbeider mye av kjøttet fra både våre sidet trønderfe og grå trøndersau som er levert fra oss. Samarbeidet er utmerket, og i tillegg tar vi tilbake kjøtt fra egne dyr slaktet hos Nortura med direkte salg fra gården, forklarer Arne Stene. Paret har ingen utfordringer med omsetning av varene. Det edle kjøttet fra urfeet er høyt skattet i restauranter og ved utsalg. Livdyr og kalver selges til andre som vil øke egen besetning.

Bevarer sjeldne dyr

Driftsmetoden som praktiseres på Øfsti Søndre er bygget på ønsket om å ivareta og redde truede dyrearter som tidligere var langt vanligere i vår landsdel. Grå trøndersau utgjør i år 80 voksne søyer som lammer. Da vi besøkte gården, hadde allerede 130 lamunger kommet til verden.

- Disse sauene har mørk og grå ull, hva skjer med ulla hos grå trønder?

- Den ufargede ulla er tydelig populær hos mange. Vi har via sosiale medier fått bestillinger fra Tyskland, England og folk fra USA har vært innom gården for å sikre seg ullgarn. Selbu Spinneri tar jobben med å spinne garn. Spesielt er amerikanere med norske aner på jakt etter dette garnet, sier Marit Lianes som hver tirsdag selger garn direkte fra stabburet på gården. Av kjøtt lages blant annet pølsen «Ram Trønder», og pølsen «Erketrønder» med Steinvikholm akevitt har blitt en salgssuksess.

- Hvordan er økonomien med ur-dyr på enga sett i forhold til andre raser av slekten?

- Vi mener at økonomien med denne driftsformen ikke ligger tilbake for annen produksjon av kjøttdyr. Tilskuddsordningene er løftet opp for gamle raser generelt. Riktige salgskanaler og lokal bearbeiding oppnår en pris som gjør denne driftsformen interessant. Vi føler også med å redde tidligere utrydningstruede arter at vi utfører en nyttig og betydningsfull samfunnsrolle. Det er rett og slett artig å holde på med denne driftsformen, avslutter Arne Stene og Marit Lianes.