Det var i en 50-sone i Malvik politiet 17. juni stoppet mannen for å ha kjørt for fort. Politiet skrev ut et forelegg på 4050 kroner for å ha kjørt med hastighet på 62 km/t.

Den 42 år gamle mannen fra Stjørdal nektet å vedta forelegget. Han mente politiet hadde forvekslet bilene farten ble målt på.  42-åringen påsto at det ikke kunne være hans bil hastigheten ble målt til 62 km/t på i 50-sonen.

Ble ikke trodd

I Trøndelag tingrett fastholdt 42-åringen at politiet måtte ha målt feil. En politimann som utførte fartsmålingen avga forklaring i retten. Han la fram dokumentasjon fra fartskontrollen.

Konklusjonen ble at retten avviste 42-åringen sin påstand om at politiet målte hastigheten til feil bil.

Plusset på

Forelegget politiet skrev ut var på 4050 kroner. Påtalemyndigheten la ned påstand om bot på 4900 kroner, og saksomkostninger. Retten la det til grunn.

Stjørdalingen ble dermed dømt til å betale 4900 kroner for å ha kjørt 62 km/t i 50-sonen. I tillegg dømte tingretten 42-åringen til å betale 1500 kroner i saksomkostninger.