Statens Vegvesen hadde tatt oppstilling i Åsen for kontroll av tunge kjøretøy tirsdag. Av totalt 93 passerende ble 33 kontrollert.

To sjåfører ble tatt for overlast som tilsvarte hvert sitt forelegg på 3.800 kroner og 6500 kroner. I tillegg fikk fem førere advarsel på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Det ble skrevet to tekniske mangler for slekke i tilhengerfeste, løse bolter i svingkrans, fire sjåfører hadde sprekk i frontrute samt lysfeil og hjulskjerm mangler.

Fire sjåfører ble også tatt for mangelfullt fraktbrev i forbindelse med kabotasje kjøring, sikt hindret, ikke forskriftsmessig merking under spesialtransport og en fører måtte trekke ut underkjøringshinder før videre kjøring da overheng var større enn tillat.