– 2021 var et spesielt år da frivillige både lette etter og reddet turgåere, gjennomførte 4.000 oppdrag med beredskapsambulanser, bisto under krevende naturhendelser som leirskredet i Gjerdrum og la ned en stor innsats for afghanske flyktninger, sier president Thor Inge Sveinsvoll i Røde Kors. Antallet søk- og redningsaksjoner til lands i regi av Hovedredningssentralen har doblet seg de siste ti årene.

I den ferske Røde Kors-rapporten «Frivillig kraftinnsats» som tar for seg all innsats utført av frivillige i 2021, peker året seg ut som det travleste siden det gjeldende rapporteringssystemet ble tatt i bruk i 2016.

– Våre frivillige har virkelig gjort en massiv jobb i sine nærområder, og har inngått i operativ innsats ved store hendelser over hele landet i tillegg til sine vanlige hjelpekorpsoppdrag, sier Sveinsvoll.

– Mer uforutsigbart

Røde Kors ruster seg for et fortsatt økt aktivitetsnivå i tiden framover.

– All erfaring tilsier at vi har fått og vil få et mer uforutsigbart værbilde i Norge. Det viktigste hver og en av oss kan gjøre, er å planlegge for at det uventede kan skje, ikke ta unødvendige sjanser og alltid sørge for å ha med seg både mat og klær for å kunne klare seg til hjelpen kommer hvis man får problemer på tur, sier Røde Kors-presidenten.

Nå står snart årets påske for tur, og hjelpekorpset er klare.

– Kom dere ut på påsketur med fjellvettreglene friskt i minnet, oppfordrer leder for Norges Røde Kors hjelpekorps Kjersti Løvik.

– Gleder oss

I dag er hjelpekorpset den største frivillige beredskapsorganisasjonen i landet, med nærmere 15.000 medlemmer fordelt på 280 lokallag fra nord til sør.

Hjelpekorpsene har i dag 150 vaktstasjoner ved utfartsområder rundt om i landet, der 1.200 medlemmer vil være i forsterket beredskap i påsken, klare til å rykke ut om de blir bedt om det.

Det er politiet som spør hjelpekorpset om å hjelp når noen blir savnet, ved ulykker, kriser og naturkatastrofer.

– Vi planlegger for en helt vanlig påske. Vi gleder oss til å være til stede på vakthyttene våre i fjellheimen og i båtene våre langs kysten, sier Løvik til Nynorsk pressekontor (NPK).

Rekordmye snø noen steder

Til tross for pandemien i fjor, var Røde Kors involvert i 230 søk- og redningsoppdrag, og behandlet 464 skader i løpet av høytiden. De frivillige brukte 2.377 timer, noe som tilsvarer 317 dagsverk gjennom påsken.

– Jeg oppfordrer alle til å komme seg ut og møte solen og våren i år også, enten det er i lavlandet eller i fjellet. Selv om det er en sen påske, er det noen steder i landet som melder om rekordmye snø. Skiglade nordmenn er uansett flinke til å oppsøke de snøflekkene som finnes i påskehelgen, sier Løvik til NPK.

Hjelpekorpslederen synes at nordmenn generelt er flinke til å forberede seg til fjellturer.

– Men kunnskap må læres en gang. Det er viktig å skaffe seg kunnskap om både førstehjelp og hvordan du skal planlegge turen og ta vare på deg selv og andre ute. Jo mer du kan forebygge, jo lettere blir det for både deg og de som eventuelt må komme og hjelpe deg, sier hun.