Observerte vinglete kjøretøy på E6. Ble med rette stoppet lenger sør.