På disse veiene må tungtrafikken holde seg unna på ubestemt tid

foto