Ungdommer tok seg inn på byggeplass i sentrum

foto