Skal kjøre 400 mil på traktor til inntekt for kreftsyke barn