Tirsdag formiddag melder Meteorologisk Institutt at eksremværet «Gyda» er i anmasj. Farenivået er nå økt til rødt nivå.

Dette betyr at det vil bli ekstremt mye regn og det er forventet at flere værstasjonen kan få rekord for døgnnedbør for januar. Det er også ventet at nedbøren som nå kommer helt til høyfjellet.

Fra onsdag formiddag til torsdag kveld er det ventet mellom 100 og 150 millimeter nedbør på 24 timer i store deler av Trøndelag.

- Vannføringen ventes å øke i utsatte bekker og elver i løpet av onsdag på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Årsaken er at det ventes mye regn, 100-150 mm, lokalt nærmere 200 mm, i løpet av onsdag og torsdag. Dette kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder, skriver yr.no.

Skredfare

Det er også sendt ut farevarsel om jord- sørpe- og flomskred på oransje nivå.

Yr.no skriver at utsatte bebyggelser kan bli berørt, og at fremkommelighet på veg og jernbane kan bli redusert.

- Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Sørpeskred kan utløses i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned i forsenkninger og bekkeløp, og kan da utvikle seg til flomskred. For flom- og jordskred er bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring spesielt utsatt, skriver yr.no.

Anbefalingen er å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.

I den nordlige delen av Trøndelag er snøskredfaren satt til rødt farenivå fra onsdag, og det advares mot ferdsel i skredterreng.

Kraftige vindkast

Onsdag meldes det også om kraftige vindkast, og Meteorologisk Institutt har sendt ut gult farevarsel som gjelder fra onsdag morgen i Trøndelag og Møre og Romsdal.

- Onsdag ventes sørvestlig liten til full storm og lokalt kraftige vindkast på 30-35 m/s. Det blir mest vind i ytre strøk, og den kraftigste vinden brer seg nordover i løpet av onsdag ettermiddag.

De ytterste konsekvensene er at broer kan bli stengt, reiser vil kunne få lengre reisetid, strømforsyningen kan bli påvirket og enkelte veier kan bli stengt.