Det var ordfører Jens Arne Kvello (Sp) som foreslo ny vurdering av kommunal bygging av boliger. Det ble enstemmig vedtatt av formannskapet.

En arbeidsgruppe med Ingrid Melgård Tanem, Grete Sandvik Græsli, Arne Rokkones, Siv Moen og Hans Runar Kojedal som medlemmer har utredet kommunal boligbygging.

Det var kommunestyret som vedtok at kommunen skal utrede å bygge nye boliger i Tydal i 2022.

Hvilke boliger, antall boenheter, og plassering er enda ikke avgjort. Det har vært møter med Husbanken om finansiering, og hva som kan bygges.

Fire boenheter

Arbeidsgruppa foreslo at kommunen skal bygge fire boenheter i Søliåsen som leiligheter eller rekkehus. Leilighetene foreslås med to eller tre soverom. Med livsløpsstandard, og slik at de kan selges på det åpne marked om noen skulle ønske å kjøpe. Boligene skal ikke tilbys for langtidsleie.

Bakgrunnen for arbeidet med kommunal boligbygging er at få vil  bygge i Tydal. Dette synes lokalpolitikerne er en uheldig utvikling. For å kunne tilby boliger vedtok kommunestyret at kommunen skal ta initiativ til å bygge.

Kommunen sine boliger er i stor grad utleid. Det er mangel på boliger med god standard, og det kan i følge arbeidsgruppa føre til nei til å arbeide i Tydal.

Lokalpolitikerne vil nå arbeide videre med kommunal boligbyggestart som mål.