Nettredaksjonen

Av Arne Brunes

Nå blir det en skikkelig ansiktsløftning for Best-stasjonen, som får sin første utbygging siden 1986.

- Hovedgrunnen for at vi gjør dette er at vi ønsker å få presentert snøskuterne og tilhørende utstyr på en god måte. Slik det er nå, så er det meste i underetasjen, og det er mange forbikjørende som ikke kjenner til den virksomheten, sier brødrene Flemming og Kåre Lunden, som eier anlegget.

De avslører videre at hadde det ikke vært for den stadig større interessen for snøskutere, spesielt med de nye turløypene det er lagt til rette for i kommunen, så hadde ikke en slik investering vært aktuelt.

Støtte fra kommunen

Nå blir det en utbygging til ti millioner kroner, en stor investering for familieforetaket.

- Vi skal bygge 15 ganger 30 meter, der kortsiden blir liggende imot veien.

De opplyser om at det vil bli en underetasje, og en etasje over jordbandet, slik at det totalt blir på 900 kvadratmeter. Bygget vil bli fundamenter slik at det er muligheter for å sette på en boligdel på toppen senere.

- Tydal kommune er svært positive, og gir tilskudd til utbyggingen. Det er vi svært takknemlige for, sier Flemming, den eldste av de to brødrene.

- Her skal vi bygge, forklarer Flemming Lunden.

Utvidelse av arbeidsstokken

Tydal Bil-Elektro er landets eldste forhandler av ski-doo snøskuter, og har fulgt brødrene i femtiårene hele tiden.

- Vi er vokst opp med det. Bensinstasjonen ble etablert i 1968 av våre foreldre Lis og Asbjørn. Inntil 2007 var det Esso og etter det har det vært en Best-stasjon. Vi overtok driften rundt tusenårsskiftet, forteller Flemming der vi sitter med en kaffekopp i en liten kaffekrok.

- Med en betydelig utvidelse av anlegget vil det bli lagt til rette for mer salg av mat, og vi vil få behov for å ansette flere, fortsetter han.

Etablerer bilverksted

Ved at snøskutersalget blir flyttet til bakkenivå, blir det ledig areal i underetasjen, og det vil ikke bli stående tomt.

- Planen er å etablere et bilverksted der, noe som blir et positivt bidrag til sysselsetting i kommunen. EU-kontroll og ordinær verksteddrift vil da kunne utføres her. Vi har også mye dekkarbeid og dekkhotell.  sier Flemming.

Ski-doo snøskutere har fulgt Flemming Lunden så godt som hele livet.

En tradisjonell bensinstasjon

Drift av Best-stasjoner medfører at mye av vareutvalget kan kanaliseres til virksomheter som er egnet for det enkelte lokalsamfunn. Bensinstasjoner er ikke slik de var, men hos brødrene Lunden kan en fortsatt føle noe av nostalgien. Her ser det ikke ut som en storkiosk. En del vil bli forandret med nye fasiliteter, men sjelen ligger nok i å drive videre på en måte lokalbefolkningen, hytteeiere og turister er vant med.

- Vi gleder oss til å vise fram den delen av driften som gjør en stor investering mulig. Mye av nybygget mot veien vil være forbeholdt utstilling av ski-doo snøskutere og tilhørende utstyr, poengterer Flemming Lunden.

Omsetter for drøye 20 millioner

Det blir umiddelbar start så fort byggetillatelsen ligger på bordet.

- Vi har ingen dato for ferdigstillelse. Det blir å holde på til en er ferdig, uttaler brødrene.

Bedriften omsetter i dag for i overkant av 20 millioner kroner, inklusivt drivstoff, som står for en stor del av totalen. Om lag førti nye snøskutere, og i tillegg kommer brukte. Tydal Bil-elektro AS har også en god del Stihl-produkter i sortimentet. Nå håper de på at stadig flere kunder, gamle og nye vil besøke dem når nyanlegget er på plass.