Ankeutvalget har besluttet å ikke fremme anken til mannen i 70-årene fra Stjørdal, som tidligere ble funnet skyldig i gjentatte seksuelle overgrep mot en slektning.

Det betyr at Frostatings lagmannsretts avgjørelse om fem år og åtte måneders fengsel fra juni i år er gjeldende.

Det var Bladet som omtalte saken først.

Les også: Over fem års fengsel for overgrepsdømt stjørdaling

Ikke fremmet

- Anken over straffedommen tillates ikke fremmet. Det er avgjørelsen til høyesteretts ankeutvalg, forteller seniorkonsulent ved Norges høyesterett, Rizwana Yedican, til Stjørdals-Nytt.

Beslutningen er fra 20. august 2021.

Det betyr at det er underinstansen, altså Frostating lagmannsrett sin avgjørelse som er gjeldende.

Les også: Overgrepsdømt Stjørdaling anket. Nå har dommen falt i lagmannsretten

5 år og 8 måneder

Det var i november 2020 at Stjørdalingen ble dømt i Trøndelag tingrett for å ha hatt seksuell omgang med den fornærmede før hun fylte 14, hendelsene skal ha utspilt seg fra 2008 til 2012. Mannen nektet den gang straffeskyld og anket saken til Frostating lagmannsrett.

Les også: Overgrepsdømt må vente på Høyesterett

I både tingretten og lagmannsretten ble han dømt til 5 år og 8 måneder fengsel, i tillegg til å betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning og 400.000 kroner i menerstatning.

6. juli 2021 mottok høyesterett anken fra Stjørdalingen, som nå er behandlet av ankeutvalget, der den endelige avgjørelsen ble å ikke fremme anken.