Dersom det skulle oppstå en situasjon som krever en uttalelse fra Stjørdal kommune, har Rune Larsen fått det ansvaret.

Rune Larsen har vært medlem av kommunestyret siden 2007. I denne perioden leder han Kommunalt Trafikksikkerhetsutvalg (KTU) og er også et kjønnskvotert medlem av formannskapet.

Men over helga vil han i tre dager ha ansvaret som ordfører.