Befolkningstallene for første kvartal ble publisert av Statistisk Sentralbyrå tirsdag formiddag. De tallene viser at Stjørdal har passert en ny tusengrense. I løpet av årets tre første måneder har det blitt 42 flere stjørdalinger, noe som gjør at det bodde 24.006 personer i Stjørdal kommune 31. mars i år.

Det fødes flere enn det dør og det flytter flere til, enn fra, Stjørdal kommune. Det ble født 56 jenter og gutter i Stjørdal i løpet av januar, februar og mars. I samme periode døde det 42 stjørdalinger. Det er også populært å flytte til Stjørdal. I årets første kvartal flyttet det 238 personer til Stjørdal, mens det i samme periode flyttet 210 personer fra kommunen.

For de øvrige kommunene i Værnesregionen har Selbu og Frosta en ørliten befolkningsvekst i starten av 2018. Begge kommunene har tre flere innbyggere enn ved årsskiftet. Tydal har blitt tre færre, Meråker åtte færre og Malvik 26 færre innbyggere.

Her er innbyggertallene i "våre" kommuner pr. 31. mars i år:

Stjørdal: 24.006

Malvik: 13.932

Selbu: 4.096

Frosta: 2.619

Meråker: 2.461

Tydal: 831