Knut Erlend Jegersen

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har skrevet brev til samtlige ordførere her i landet der hun ber dem engasjere seg for å bedre institusjonsmaten.

Målet er at måltider for eldre på institusjoner skal tilpasses slik at de gir matglede og matlyst. Konkurransen er et ledd i regjeringens arbeid med å bedre matomsorgen på alle norske syke- og aldershjem.

Institusjoner som ønsker å delta i konkurransen skal innen 30. september sende inn bilder av en normal middagstallerken for 5–7 ukedager inkludert ukesmenyen, og minst ett bilde av spisebordet og av spiserommet. Konkurransen vil bli gjennomført i perioden juni–september, med kåring av fylkesvise vinnere i oktober og nasjonal vinner i november.

Eldre institusjonsbeboere er i risikosone for underernæring. Konkurransen skal skape mer engasjement rundt gode måltider for pleietrengende personer og bidra til økt involvering av beboere.

Fylkesmannen er ansvarlig for å gjennomføre konkurransen i hvert enkelt fylke.