Det er hjemmelen som blir ledig når Arnstein Hegge forlater Stjørdal og blir ny fastlege i Meråker som nå er lyst ut med ny søknadsfrist.

Ved forrige utlysning var det også fem søkere til stillingen. Én av disse har søkt stillingen også ved andre gangs utlysning.

Fastlegehjemmelen som er utlyst blir ledig fra 18. januar 2018, og pr. i dag har Arnstein Hegge 962 pasienter på sin liste.

Her er de fem som har søkt stillingen:

Anastasia Galashevskaya (31), fastlege.

Marianne Opland Rostad (34).

Hanna Haugan Størseth (34), fastlegevikar.

Sufian Al-dawood (36), lege under spesialisering, kirurgisk avdeling.

Astrid Storås Einum (28), fastlegevikar.