Første gang vi kom hit for over 50 år siden var en solvarm dag midtsommers. Vi gikk bare på lykke og fromme