Det gikk greit. Stjørdal kommune har vært en grei samarbeidspartner som er opptatt av grendeutvikling. Vi måtte samkjøre reguleringsplaner med Jernbaneverket. Som en følge av utbyggingen vil to overganger bli lagt ned.

Flere alternativer ble drøftet underveis. Vi diskuterte rekkehus i forskjellige varianter, men vi valgte å forholde oss til dagens bebyggelsesmønster. Samtidig meldte meglerne om mangel på eneboligtomter i Hegra. Derfor har vi valgt å lage romslige eneboligtomter. I løpet av de to siste årene er beslutningen tatt.

Vi summerte alle faktorer og fant det best med attraktive tomter for å få til en fin bebyggelse. Hjemmefra ser vi rett ned på Hegreneset. Da er det greit å ha noe fint å se på, sier Terje Almli som håper byggingen kan komme i gang i overskuelig framtid:

- Håpet er å få opp noen hus så fort som mulig. Det er en god markedsføring. Boliger levert fra Selbuhus betyr rask bygging. For Selbuhus leverer komplette løsninger der grunnarbeider/grunnmur inngår. Dessuten har byggherren valgmuligheter i form av hustype og standard.

Dermed er det mulig det kan stå boliger her allerede til våren. Det er folk som venter på å komme i gang, sier han.

- Men før byggestart må teknisk etat godkjenne skisse til avløp. Det skal også settes opp et 1,8 meter høyt sperregjerde mot linja. – Ellers er det støyrapport på hele strekningen, sier Almli som forteller at byggegrensa går 20 meter fra jernbanen:

- Her har vi fått dispensasjon fra det vanlige kravet om 30 meter. Husene er også trukket litt lenger bort. Ellers er det boret fire hull for å sjekke bunnforholdene. Det er betryggende måleresultater som viser at det er grusgrunn ved elva. Ellers ligger tomtene på Hegreneset så høyt at oversvømmelser ikke er noe problem.

Det kommer også en ny veg og en ny tursti. Adkomsten fra hele Palestina blir veldig bra. Det er også ny gang og sykkelvei på den andre vegen. Syklister og fotgjengere får mye bedre vilkår med utbyggingen. Ellers er det planlagt så begrenset bilkjøring som mulig bortsett fra kjøring fram til boligene.

- Tomtene på Hegreneset har fin beliggenhet rett ved idrettsbanen der det ved siden av friidrett også kommer en kunstgressbane. Dessuten er det kort veg til butikk over brua. Vi snakker også om kun 10 minutter til og fra Stjørdal sentrum, sier Alf Ronny Rotvold som er Selbuhus sin representant for å utvikle tomtene på Hegreneset.