Jakobstad er en tospråklig kommune med svensk som majoritetsspråk (56,3 %) og finsk som minoritetsspråk. Byen ble grunnlagt i 1652 av Ebba Brahe enke etter Jacob De la Gardie, derav navnet Jakobstad. Byens finske navn er en direkte oversettelse av navnet på omlandskommunen, Pedersöre og Jakobstad har en lang tradisjon innen skipsbygging og sjøfart, forklarer Ninni Teir Mjøsund. Byen har også en botanisk have/park, skolparken. Når vi slår av en prat i sentrumsgatene på Stjørdal, skinner sola og det arrangeres Stjørdalsdagene. Ninni hadde i flere år drift av en butikk i gågata, er en engasjert stjørdals-patriot, og ser flere områder som kommunen kunne arvet fra Jakobstad med nesten tilsvarende antall innbyggere som Stjørdal.

Vil gjøre Stjørdalsdagene mere kreativ

Det legges ned en stor dugnadsinnsats med Stjørdalsdagene hvert år. Lag og foreninger gjør sitt beste for å skape folkeliv og skape egne inntekter til aktiviteter. Ninni skryter av arbeidet som legges ned. Uansett vil hun gjerne oppleve en vitalisering av arrangement som Fest i natt og annonserte arrangement disse dagene.

Jeg tror Stjørdalsdagene kan generere mye mere folkeliv og besøkende. En av de fremste vitaliseringer ligger i å få ned kostnadene for publikum for å delta.

Hva konkret bør gjøres Ninni?

Det må ikke nødvendigvis koste så mye penger å oppsøke arrangementene for publikum. Dette kan løses ved at lokalt næringsliv og butikker samkjører en sponsorpakke til arrangementet. I dette ligger at butikker og næring i sentrum sørger for finansiering av bred annonsering av arrangementene i forkant og dekker øvrige utgifter som gir reduserte satser på inngangsbillett til blant annet Fest i natt-arrangementet. I dag er det 150 kroner i inngang for Fest i natt. Dette er riktignok redusert noe fra tidligere med 200 kroner i inngang, men det fortsatt for dyrt. Vi ser dette i sviktende oppslutning, og jeg er redd Fest i natt om to år er ferdig om ikke det tas drastiske omveltninger. Vi ser også at Olavsfestdagene er i samme kategori med innkreving av penger til kirkebesøkene, uten å sammenligne disse to for mye. Det er et tak for hvor mye man er villig til å betale i inngangsbilletter, dette er det viktig for arrangørene å forstå, forklarer Ninni.

Tror Jakobstad kan hjelpe Stjørdal   

Du sier enkle grep under Jakobsdagene i Finland lett kan overføres til Stjørdal Ninni, hvorfor?

Jo, fordi Jakobsdagene har mye likheter med Stjørdalsdagene, og jeg sier ikke at det gjøres mye feil på Stjørdal, men at det kan overføres nye ideer uten ekstra kostnad for arrangørene. Eksemplene er flere. Vi kan starte med hedersutmerkelsen til en innbygger som har gjort mye bra for kommunen som Jakobsdagene hvert år tildeler en person. Late Jakob kaller vi denne utmerkelsen, et noe spesielt uttrykk, men det har sin historie i byen. Det arrangeres et stort loppemarked for alle som vil stille med varer på torget som under Jakobsdagene fylles med gamle varer og med folk. Det samme gjelder den øvrige torghandelen der alt du kan tenke deg selges med grønnsaker og frukt, lefser, smultringer, vafler og lapper som spisende. Det er en fast lav pris for torgsalgplass året gjennom, og gratis under kortere arrangement. Boder på torget i Stjørdal bør gjøres tilgjengelige for en lav leiesum. Her finnes også et tak for hvor mye en vil betale.

Hva mere skjer under Jakobsdagene Ninni?

Det er åpen scene to steder som står fast hele uka gjennom. Her er det underholdning hver kveld klokka 19.00 med lokale og tilreisende artister. Scene og artisthonorar dekkes av lokalt næringsdrivende og ikke inngangsbilletter. Her får unge utøvere og mer erfarne boltre seg foran et fornøyd publikum. Torget har en dag med «gammeltorget», der torgselgerne kler seg ut i gamle klær og selger det de har. Det er alltid artig med utkledning, og dette har jo Stjørdal lenge levert med gatetoget under Fest i natt som nå krymper betraktelig for hvert år, det kan ingen benekte, sier Ninni.

Olabilløpet savnes

Olabil-løpet må tilbake igjen, et godt initiativ fra Torgkvartalet. Lag en trehjulsykkel-løype til 2-3-åringene i gågata og gi alle barna premier. Butikkene bør ha martnaspriser med lokketilbud også under Stjørdalsdagene. Gågata bør ha martnasboder under Stjørdalsdagene som under Stjørdalsmartnan, tidligere Junimartnan. Quality trimmen er et godt initiativ men bør legges til tider med folkeliv og ikke gjemmes. Åpne intervjuer fra scenene med kjente og mindre kjente. Veterandager med motorsykkel og biler. Barnas dag der trehjulssyklene inngår med gratis hoppeslott og gratis is gitt av kommunen. Danseband med dans foran scene på kveldene fra 20.00, og hundeutstilling, katteutstilling og hesteparade. Tenk deg en beachvolleyball-turnering midt i gågata. En økumenisk gudstjeneste foran det nye kulturhuset. Strikkhopp i kran øverst i gata. Mannequin-catwalk med plagg fra butikkene på de ferdig oppsatte scenene. En festparade som hadde myldret med aktive frivillige. Skal dette skje må det tas grep internt fra arrangøren, og har arrangøren ikke kapasitet må han finne samarbeidspartnere som sammen kan ta dette løftet. Det er mange som spiller musikk i korps i Stjørdal så vidt jeg vet, sier Ninni Teir Mjøsund.

Du er klar over at mye er basert på frivillig dugnad her?

Ja, det gjøres mye bra frivillig arbeid også fra Frivillighetssentralen. Vi opplever uansett at mye kan gjøres bedre, og jeg tror det handler om kostnadsbildet og innkreving ved inngang, noe lokalt næringsliv bør ta ansvar for å redusere sammen med kommunen. Ungdommen kunne også vært flertalligere med en ungdomsworkshop med gratis nettilgang, sminkerom, filmvisninger, verksted osv.

Du har sagt mye om Fest i natt, hva med resten av uka?

Jo, etter som Stjørdalsdagene har så lang varighet bør programmet være fyldigere enn det vi opplever. Stjørdal har alle muligheter til å lykkes med dette om vi ser på gratis parkering, ingen bomstasjoner og mange levende butikker i sentrum. Jeg håper innspillene kan resultere i et langt bredere program, større kreativitet, bredere annonsering av dagene og en vitalisering av Stjørdalsdagene, avslutter Ninni Teir Mjøsund og ønsker velkommen til neste års Jakobsdager i finske Jakobstad.