Antall dagsturer økte med nesten 1 prosent i samme periode, fra 6,46 til 6,51 millioner turer. Menn brukte 5,3 milliarder kroner på handleturer over grensen, mens kvinner brukte 5,2 milliarder. Halvparten av kvinnenes budsjett gikk til matvarer, mens menn brukte 45 prosent av sine handlepenger på mat.

Gjennomsnittlig handlet nordmenn matvarer for 830 kroner på svippturer over grensen. Hver femte krone av menns budsjett brukes på alkohol på dagsturer til utlandet. Kvinner bruker rundt hver tiende krone på samme varegruppe. Halvparten av oss handler alkohol når vi drar over grensen.

Hver nordmann bruker i gjennomsnitt 272 kroner på alkohol når vi drar på grensehandel. Menns forbruk av tobakk tilsvarer 14 prosent, mens kvinners andel utgjør 13 prosent. Tre av fire kroner brukes på varegruppene mat, alkohol og tobakk. Totalt er dette nesten 8 milliarder kroner.

Grensehandelsundersøkelsen er basert på et representativt utvalg på 2 000 nordmenn i aldersgruppen 16-79 år.