Har du ikke tilgang til nett, eller om du synes det blir enklere for deg kan du stikke innom Reklamebanken i  Kjøpmannsgata 1.

- Her kan du både få mulighet til å bli tatt bilde av og til å betale direkte. Eller det kan være at du har et bilde hjemme i papirkopi - da  kan du ta med dette, så kopierer vi det, sier daglig leder Ann Kristin Sollihaug i Reklamebanken.

ALLE pengene går uavkortet til Hjertesaken.