Vi er fullstendig klar over at det noen ganger kan være problemer med trafikk og parkering. Her kan vi bli bedre, bl.a. ved å ha flere parkeringsvakter ved større arrangement, sier Berg. Idrettslaget disponerer området langs nordsiden av jernbanesporet, og som kan utnyttes bedre til parkering. Andre tiltak er under forberedelse, som flytting av grøft langs veien nærmere jernbanegjerdet og flytting av gjerde mot anlegget som til sammen vil gi langt bedre kjørebredde lang veien til Myramarka. Når det gjelder syklende, er det allerede bestilt sykkelstativer, og det blir vurdert å samle syklende slik at de ikke kan sykle ut i veien over hele området

Skuffet

Rolf Ch. Berg er skuffet over at de fra Myramarka ikke kunne tatt kontakt med styret i idrettslaget. Alle har vært klare over trafikkforholdene, men det er ingen fra Myramarka som har tatt kontakt med oss i idrettslaget om dette. Hadde de gjort det så hadde vi ved dialog kunnet informere om våre ideer og planer for å løse problemet. Framnes som idrettsanlegg har hatt tilhold der det er nå siden 30-tallet, sier Berg. Å bruke klubbhuset som et argument for veiproblemene er underlig.

Siden denne saken sto i avisa har jeg fått en rekke henvendelser fra folk som bor i Myramarka, og de sier at de IKKE stiller seg bak et felles krav om av klubbhuset må vente til ny vei er på plass. Derimot har de vært tilfredse med de skisser for løsning som Fram har planlagt.

Merkelig

Stjørdals Nytt har registrert at det har vært snakk om å legge ut et tomteområde i Myramarka. Berg avviser kontant å kommentere dette. Men vi finner det litt merkelig at det jobbes med å få flere beboere til området, mens det blir klaget over trafikkproblemer. Vi stiller også spørsmålstegn om alle beboere i Myramarka står bak utspillet.

Trafikksikkerhet

Når Trafikksikkerhetsutvalget skal behandle saken, vil vi som et sikkerhetstiltak foreslå fartsdumper og at det fastsettes en fartsgrense på 30 kilometer i timen forbi anlegget.