Vi besøkte turstien på 22 kilometer som brukes året rundt. Her kan man oppleve både skog og sjø

foto