Innbrudd i container: – Snakk om en del tungt og dyrt verktøy