Innvoller spredt over lang strekning: – Tarmer helt opp til Vuddudalen