Kaller inn til møte om etablering av boliger for rus- og psykisk syke: – Vi hadde ikke gått videre med tomta hvis den var uegnet