Litt etter klokken 23.30 tirsdag kveld mottok politiet meldinger om at flere ATV-er var observert i lysløypa i nærheten av Okkelberg kapell i Skjelstadmark.

– En patrulje dro til stedet, men vi så ingen ATV-er, sier politioverbetjent Svein Erik Gjølmesli, til Stjørdals-Nytt.

Det ble ikke gjort videre undersøkelser for å avdekke spor etter kjøringen, men Gjølmesli forteller at politiet ser alvorlig på saken, og vil følge dette opp dersom det kommer flere meldinger.

– Foregår det slik kjøring i lysløypa, er dette noe politiet vil prioritere. Det er ikke lov med motorisert ferdsel i utmark, da det er fare for å påføre traseen skader. Dette liker vil ikke, sier Gjølmesli.