Skolen vil også være åpent for alle mellom kl. 16.00 – 20.30. Det vil bli stands i vrimlearealet ”Torget”. Kantinen vil selge mat og det vil bli forskjellige informasjoner som for eksempel prosjekt til fordypning, utvekslingsår i utlandet, forskerlinje og om lese-skrivevansker.

Skolen ønsker å gi rom for variasjon og nytenkning. Skolens visjon ”Skape og dele, gløde og leve” målbærer dette ønsket.