Nettredaksjonen

”Farvel Norge” kom ut i 2009 og omhandler utvandringen fra 1925 – 1975.

I 2012 kom bok to ”Drømmen om Amerika”. Denne boken tar for seg innvandringen fra Norge i tidsrommet 1825 – 1900.

Den siste boken ”Det Norske Amerika” dekker tidsrommet 1900 – 1975. Her har Mørkhagen tatt for det norsk innvandring i USA og Canada.

Disse bøkene vil gi et bilde på hvordan det var for de første som dro over til Amerika og hvordan de og deres etterkommere har greid seg i et annet land.

Bokserien er den første på 60 år som tar for seg den norske utvandringen til Amerika.

Fra håp, nød og savn til et norsk samfunn som har funnet seg til rette og om de mange som dro hjem til Norge.

Mørkhagen vil nok komme inn på de mange fra dalføret som dro for å få et bedre liv. Han har laget en bokserie som er viktig i vår tid hvor mange er opptatt av slekt og sine røtter.

Selbu bokhandel vil være tilstede ved Granby Gård under boklanseringen og det vil dermed være mulighet til å skaffe seg den siste boken.

Det er da bare 48 dager til jul så dette vil være en fin julegave. Enten til seg selv eller til andre.