Kantinen har vært ute av drift siden 1. Mai i år, noe som gjør Stjørdal Bosenter til det eneste bosenteret i Stjørdal kommue uten full drift til tross for at det er det største. Det ble vedtatt et forslag om å gjenopprette driften av kantina, men forslaget ble nedstemt 21 mot 20.

Kommunestyremedlem Kåre Børseth mener det er viktig at vi tenker på det menneskelige, det helsemessige og det sosiale ovenfor det økonomiske. Det har blitt gitt løfter om kantinedrift og aktivitører. Nå er kantinen ute av drift og det har blitt gitt avslag alle gangene det er blitt søkt om aktivitører.

 Det er nå bare en ansatt som jobber mandag til fredag som har ansvar for måltider. Middagen må være bestilt minst 4 dager på forhånd. Det andre alternativet er å gå bort på aktivitetssenteret. ”Mange på bosenteret makter ikke å gå til aktivitetsenteret for å kjøpe seg middag, noe som resulterer i at noen velger å ikke spise. Er det virkelig slik vi vil ha det?” spør medlem av Stjørdal Arbeiderparti, Kåre Børseth.

Flere mener beboerne blir urettferdig behandlet og at det er en skam at driften av Stjørdals største bosenter skal endres fordi det ligger i gangavstand til aktivitetssenteret.. Det har kommet mange henvendelser fra pårørende og utenforstående etter de nye endringene som ble iverksatt etter 1. Mai.

Blant annet må beboerne betale for oppvarming av parkeringskjeller, selv om bare tre av dem har en egen bil. De betaler nå en halv parkeringsplass per leilighet, selv om kjelleren for det meste blir brukt for kommunens egne biler, blant for avisning om vinteren. ”Pengene bør heller gå til kantinen istedenfor parkering,” sier May Kristoffersen.

Også strømutgiftene har økt med 500 kr per måned per. Leilighet uten begrunnelse.

  Fellesstua i andre etasje er blitt gjort om til personalrom uten konsultasjon med beboere. Dette har tidligere vært et sosialt samlingssted akkurat som kantinen. Flere beboere har ingen pårørende og nøt derfor godt av sosiale samlingspunkt som kantinen og fellesstua.

Flere av beboerne har kommet til kantinen hver søndag siden den ble åpnet. Det har hvert et sted hvor pårørende har kunne kommet og kjøpt seg kaffe og kaker mens de var på besøk. ”Ønsket om å få kantinen tilbake er enstemmig hos beboerne,” sier Reidar Bekkavik. ”Det tar bort mye av hyggen vår.” Reidar Bekkaviks familie har kommet på besøk nesten hver søndag, og har nå mistet kantinetilbudet. ”Vi håper vi får kantinen gjenopprettet igjen.”

”Jeg tenker på de pårørende,” sier Solveig Skillingstad. ”Det er ikke enkelt for de pårørende, kanskje har de kjørt i flere timer for å komme hit på besøk. Det er ikke lett å være pårørende heller.” Solveig har bodd på Stjørdal bosenter siden de startet opp, og savner kantinetilbudet. Hun mener at spesielt de pårørende bør tas i betraktning når det kommer til kantinen.

”Stjørdal Kommune må slutte å bygge flere store hus når de ikke har råd til å drive dem. Vi trenger ikke flere store hus. Vi har et nytt og fint bosenter, men vi har ikke råd til å holde det i full drift.” Sier Mary Kristoffersen.

Både beboere, pårørende og flere andre håper på at kommunen bestemmer seg for å endre tidligere vedtak og åpne kantinen igjen.