I tillegg har Selbu ski fått forespørsel om å skaffe 150 personer fra Selbu ned til 12-årsalderen. Øvelsen foregår fra tog. Dette er viktig test før banen settes i drift. Bjørn Fagervold forteller til Selbyggen at det vil bli både mat og drikke, briefing, debriefing og pressedekning. Gevingåsentunnellen blir 4,4 km lang.

Det er etablert fire rømningsveier. Avstanden mellom nødutgangene i en tunnel skal ikke overstige tusen meter. To av rømningstunnelene munner ut i Muruvik. Etter samarbeid med Statens vegvesen vil den tredje rømningsveien bli koblet på rømningstunnelen for E6 (Helltunnelen). Den fjerde og siste rømningstunnelen legger til rette for evakuering direkte mellom jernbane- og veitunnelen i Gevingåsen. Alle rømningsveier skal kameraovervåkes og utstyres med nødtelefoner. For å sikre rask og sikker evakuering, får både jernbanetunnel og rømningsveier gangbaner, håndløper og nødbelysning.

I tunnelen er det også montert selvlysende skilt hver femtiende meter. Disse viser hvor langt det er til nærmeste rømningsvei. Det vil bli installert ventilasjon som skal trekke røyken ut av tunnelen dersom det skulle oppstå brann. Viftene vil også trekke ut dieseleksos fra togene. Øvelsen i august blir fullskala beredskapsøvelse. Redningsetatene i både   Malvik og Stjørdal kommune er sterkt involvert i planleggingen og gjennomføringen av øvelsen. Fylkesgrensen mellom Nord- og Sør-Trøndelag går midt i tunnelen. Det er etablert rutiner for samarbeid med kriseledelsen i både Malvik og Stjørdal kommune.