Idag var komitéen som skal vurdere den kunstneriske utsmykning av kulturhuset i Stjørdal samlet. – Kulturhuset i Stjørdal er så omfattende at vi får støtte til to innleide konsulenter. Det er en stor oppgave å sørge for utsmykningen av et så stort bygg, sier leder i Stjørdal Kulturutvikling A/S, Arne Fridtjof Venæs.

Stjørdal Kunstforening har utnevnt sin egen brukerrepresentant. Det er Ragnhild Thorvik. Utvalget vil ha møter framover for å trekke opp retningslinjene.