Kjøpesenterets ledelse ser om dagen at lokalene til nye Biltema tar form. Fortsatt er det noen måneder til åpning av Biltema-butikken. Senterledelsen antyder at Biltema åpner dørene rundt 1. desember. I første etasje under Biltema åpner en butikk for barneleker og barneutstyr.

- Vi er i rute med arbeidet som betyr et større bruksareal innenfor senterets byggekropp.  Med denne etasjeskilleren på plass kan Biltema ta plass i senteret sammen med det store utvalg butikker vi allerede har i dag. Med denne utvidelsen får vi 300 kvadratmeter større gulvflate, sier Ketil Reppe. Bok- og papirbutikken Notabene har allerede fått sin utvidelse og er lokalisert i 1.etg med naboskap til den nye lekebutikken.

Utvikler senteret videre

Senterledelsen ved Hell Kjøpesenter ser kontinuerlig på fornyelse av senteret og foretar nå flere praktiske grep for å bedre tilgjengeligheten for publikum.

- Vi skal flytte hovedtrappa ved senterets torg. Her kommer det en ny rulletrapp med en vanlig trapp ved siden av. Ny personheis anlegges ved inngangen til Kapp Ahl, og vi har planer for vareleveranser mot vest med nye vareheiser, sier Reppe. Lekebutikken som i dag ligger i 2.etasje får i starten på desember 340 kvadratmeter til leketøy, barnevogner og annet utstyr for de minste på første plan. Torget er senterets “lunge”, og her ser senterledelsen en fin utvikling med hyppige kundebesøk på samme måte som omsetningen generelt er stigende i flere av senterets butikker.

Posisjonerer seg i markedet

Hell Kjøpesenter har i følge senterledelsen også fokus rettet mot konkurransen fra andre handelssentra. Senterleder Ketil Reppe er opptatt av at Hell Kjøpesenter “utvider sin horisont” og møter konkurransen fra andre.

-  Vi ser en vesentlig utvidelse og satsing i Trondheim øst-området. KBS-senteret, Lade Arena, City Lade og de etablerte representerer konkurranse sammen med Malvik Senter. I nord har vi Magneten i Levanger, men jeg vil si Hell Kjøpesenter de senere årene kanskje har blitt et mer integrert handelstilbud til sentrumsdelen av Stjørdal by. Avstanden til senteret fra sentrum er ikke lengre så stor, og kundekretsen utgjør da også mange fra Stjørdal, Selbu, Tydal, Meråker og Malvik i tillegg til Trondheim, sier Reppe og fremhever den gratis parkeringen som fortsatt kan tilbys ved Hell Kjøpesenter. Nylig kjøpte hotelleier ved Rica ny parkering nord for hotellet. Avinor sikret seg andre halvpart.

- Vi ser trolig med dette kjøpet fra Rica Hell Hotel større frigivelse av vårt parkeringsareal.  Det har vært mange tendenser til “hotellparkering” her. Det er viktig for oss med grei tilgjengelighet til senteret for kundene. Her tilbys gratis parkering uten bruk av skiver, sier Ketil Reppe, og skuer mot nord og Stjørdal sentrum.