Det var etter kvalikmatch om spill i 2.div mellom Selbu 2 og Byåsen 2 20. april at Selbu klaget til Håndballforbundet.

En av dommerne, Kjell Arne Bolkan,  oppfylte ikke kravet til nøytralitet ettersom han er medlem i Byåsen i.l.  Dette melder NeaRadio.

Selbus trener Trine Haltvik var med på å utforme klagen samtidig som hun er styremedlem i Byåsen i.l.  Det blir berammet ny kamp etter ankefristens utløp 11. mai og protestgebyret tilbakebetales Selbu i.l.