Stjørdals rådmann Kjell Fosse forklarer: - Bakgrunnen for avtalen mellom Stjørdal kommune og DNB er at kommune-Norge må lyse ut anbud for innkjøp av en del tjenester; blant annet banktjenester. Vi har valgt DNB som totalbankleverandør.

Kommunalbanken har hjulpet oss med å velge samarbeidspartner. Kommunalbanken driver ikke formidling, men har en egen avdeling med bare hjelp med bankanbud. Så langt har banken ytt bistand til 80 kommuner – også fylkeskommuner – og sitter på stor kompetanse. Kjøpet av tjenester har vært ute på anbud i henhold til regelverket.

Oppdraget omfatter bl. a. betalingsformidling, betingelser, cash management, forhandlinger og gjennomgang av tilbud. Kommunalbanken er tydelig på at det beste tilbudet kommer fra DNB. Vi har fulgt den anbefalingen ved valg av samarbeidspartner.

Våre folk har sammen med personell fra banken jobbet fram detaljene med de nødvendige fullmakter. Når avtalen nå blir signert, vil den gjelde fra 20. september. Anbudet gjelder for 3 + 1 år. Da er det en ny anbudsrunde.

Det er første gang vi velger en totalleverandør av tjenester på denne måten. For kommunen betyr anbudsrunden relativt beskjedne kostnader. Men det er en jobb som må gjøres i banken og internt hos oss. Fra nå av blir det en hovedbank. Tidligere har tjenestene vært fordelt på flere banker. Alt vi gjør er offentlig, sier rådmannen.

- Hva er størrelsen på dette oppdraget?

Banksjef Lars Kleveland: - Dette er en stor kontrakt som vi er veldig glad for å vinne. Nyheten gir en veldig god stemning blant de ansatte. Vi snakker om et snittinnskudd på 200 mill. kr, det er 160 kontoer for transaksjoner, 30.000 lønnsutbetalinger i året, 70.000 innbetalinger hvert år, 26.000 utbetalinger. Det er vårt desidert største bankavtale i Stjørdal med en stor pengestrøm.

Da vi i DNB fikk melding om dette anbudet, var innstillingen her på kontoret klar: - Dette har vi lyst på! Derfor var det en gladstemning i lokalet da vi vant. Vi skal levere det kommunen har etterspurt og vil kjempe for mer enn tre år.

Kommunen skal få en god samarbeidspartner. Også i trøndersk sammenheng er dette en stor bankavtale. DNB har stor kompetanse på samarbeid med kommuner, men innsalget er gjort fra Stjørdal. Og innsalget er gjort av det lokale mannskapet i Stjørdal.

Det lokale mannskapet skal gjøre jobben, innsalget gjort fra Stjørdal.

Avtalen er et ansvar. Vi skal levere det vi har lovt. Vi skal ha jevnlige statusmøter; det er viktig meg slike møter. Det er alltid noe som kan forbedres for at det skal bli optimalt, sier banksjefen.

Kundeansvarlig Ståle Dullum: - Det handler om å gjøre hverandre flinkere.

Stjørdal kommune er aktivt i forhold til Husbanken og har tidligere brukt DNB på låneforvaltning av startlån: – Vi er aktiv i forhold til markedet, slik skal det fungere, sier rådmann Kjell Fosse som i likhet med banksjef Kleveland håper at avtalen skal gi en effektivisering. I dag blir alt skannet; ingen mottar faktura lenger. Værnesregionen har fakturamottak i Tydal.

- Denne avtalen gir stolthet blant de ansatte og en vind i seilene for DNB i Stjørdal som har en god utvikling og i år lander på over 13 % vekst i privatmarkedet, sier banksjef Kleveland.