Helse Midt-Norge utsetter Helseplattformen i opptil halvannet år

foto