Her var det flere trafikkuhell etter veiomlegging. Nå skal den endres tilbake