Nå er det vedtatt. Slik skal pengene fordeles neste år