Søndagens snittpris per kWh er 18,09 øre lavere enn lørdag og 1,2 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele juli endte på 0,02 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen søndag på 15,6 øre per kWh er mellom klokken 0 og 1 på natten. Den er 20,4 øre lavere enn lørdag og 13,9 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 40,5 øre.

Minsteprisen blir på -6,07 øre per kWh mellom klokken 10 og 11 på formiddagen.