Søndagens turmål: – Kun vi fjellfanter hviler ved Forras bredd

foto