Dan Ove (48) har prøvd mange jobber. Nå fullroser han nytt tilbud: – Vi som sliter, eller har slitt med rus, har aldri hatt et slikt tilbud.