Bli med på sesjon i forsvarets nye lokaler: – Det er ganske heftig