- Spørsmålet er hva lokale og nasjonale myndigheter kan lære av en varslet, vedvarende trussel mot pasientsikkerheten

foto