– Vaksinasjon er fremdeles helt sentralt for å håndtere koronapandemien, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Fra før har enkelte grupper blitt anbefalt oppfriskningsdose. Det gjelder først og fremst personer over 65 år og personer yngre enn 65 år som er mer utsatt for å bli alvorlig syke av covid-19.

– Ved å gi tilbud om vaksine til flere er vi bedre forberedt om smittesituasjonen skulle forverre seg fremover. Covid-19-vaksinene beskytter godt og lenge mot alvorlig sykdom, sier Kjerkol.

Beslutningen er basert på anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Det er kommunene som organiserer vaksinasjonstilbudet.

– Kommunene og helseforetakene kan nå også gi tilbud om oppfriskningsdose til helsepersonell i førstelinjen, sier Kjerkol.