Med henvisning til Skatteetaten sine beregninger sendte Henrik Vinje i Tydal kommune 7. juli skattekrav til Statkraft Energi AS, med seks uker frist til eventuelt å klage på «restskatten».

Endringsvedtakene medførte at eiendomsskatt for flere av kraftanleggene Tydal skal ha en andel av skatt fra økte. Kommunen sin andel ble til sammen 1.200.117 kroner.

Flere kommuner deler på eiendomsskatt fra kraftverkene.

Lister fra Skatteetaten

Tydal kommune mottok lister fra Skatteetaten med endret eiendomsskatt. Det var regnet ut hva Statkraft skal etterbetale til Tydal i økt eiendomsskatt i 2018, 2019 og 2020. Eiendomsskatten for de tre årene ble korrigert på bakgrunn av paragraf 17 i eiendomsskatteloven.

Mer skatt i tre år

I 2018 ble økt andel eiendomsskatt til Tydal kommune til sammen 176.998 kroner for kraftverkene Bratsberg, Fjæremsfossen, Nea og Nedalsfoss.

I 2019 ble økt eiendomsskatt 272.974 kroner for kraftverkene Bratsberg, Nea, Vessingfoss og Nedre Nea. I 2020 ble økt eiendomsskatt 750.145 kroner for kraftverkene Bratsberg, Nea, Løkaunet og Tya.