Generelt har stedet der Frostatinget var vært godt besøkt i sommer, og høydepunktet ble matfestivalen, der også ordførere fra nabokommuner kom på besøk.

- Stor interesse

- Omkring 4000 har besøkt Tinghaugen i løpet av de to sommermånedene. Interessen har vært stor for historien her, sier Jardar Østbø Juberg.

Det var omkring år 940 at storklokka i Logtun kirke ringte til tingsamling. Virksomheten fortsatt til omtrent år 1600, da ble samlingen flyttet til Trondheim. Frostatinget startet hvert år på Bottolfsmessekvelden, den 16. juni.

Omvisning

Juberg har i løpet av sommeren tilbudt turistinformasjon i et av husene som i nyere tid ble flyttet til tingplassen, han har også tilbudt omvisning for de som ønsker det.

Minnebautaen på Tinghaugen ble reist av frostingene i 1914, og de 12 fylkessteinene kom opp i 1930.

- Både i området ved bautaen og rundt Logtun kirke har flere gått en runde i sommer. Noen har ønsket omvisning mens andre har tatt en rundtur på egen hånd, sier Jardar Østbø Juberg.