Deler av gruppestyret til fylkestingsgruppen for Senterpartiet besøkte mandag Meråker, blant annet for å se på fylkesveiene i kommunen. Fersdalsveien opp mot Grova var et av stoppunktene.

- Veien har stor betydning for den videregående skolen i Meråker og for andre myke trafikanter. Kommunen planlegger bygging av infrastruktur som vann og kloakk langs veien, og det kan kombineres med gang- og sykkelvei når de først igangsetter byggingen, sier Kari Anita Furunes.

Meråkers tidligere ordfører er leder for hovedutvalg utdanning i fylkestinget.

Må forankres

I tillegg til fylkespolitikerne stilte Anne Haneborg, sektorsjef for kommunal utvikling i Meråker, Øyvind Slungård, leder i IL Varden og sportssjef ved Meråker videregående skole, Frode Estil opp på besøksrunden.

- Gangveiplanene må forankres i kommunen, men dette er viktig i forhold til tilgjengeligheten i et viktig område. Trafikksikkerheten er kjempeviktig, og det er en vei som mange ferdes på enten de skal bruka marka eller besøke hyttene. Dessuten bruker mange av elevene ved den videregående skolen veien til å gå på rulleski, sier hun.

Furunes håper planene går i orden.

- Det er vanskelig å love noe. Jeg kjenner lokalt til hva som ønskes. Vann og kloakk må vi ha, og det finnes muligheter for å kombinere med gangvei på veien opp mot Grova. I løpet av høsten er det planlagt revidering av arealplanen i kommunen, og det er om å få det inn i planverket, sier hun.

Ønsker fast dekke

Selv om befaringen skjedde midt i valgkampen, hevder Furunes at det er tilfeldig.

- Vi skulle gjennomført turen langt tidligere, og besøket var planlagt før nedstengningen, sier hun.

Under besøket ble politikerkollegene på fylkestinget vist rundt på andre fylkesveger som i Stordalen og Kopperå, samt at det ble tid til visitter ved Meråker kurbad, Meråker kjøtt og den videregående skolen.

- Vi kjørte oppover Stordalsveien, som har førsteprioritet i kommunen for utbedring. Der er det mye aktivitet etter at den nye turisthytta på Bjørneggen ble ferdigstilt. I tillegg er det stor næringsaktivitet i bygda, og ønsket om fast dekke er stort. For oss var det viktig å se på veien og behovet for vedlikehold, sier Furunes.

Viktig samarbeid

Samarbeidet mellom den fylkeskommunale videregående skolen i Meråker, kommunen og idrettslaget vekket også interesse.

- Det har alltid vært et godt samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og idrettslaget. Derfor var det viktig at de andre politikerne fikk se på hvordan samarbeidet har foregått og de anleggene vi har utviklet sammen, og se på dette som en investering i fremtiden for Meråker. Fylkeskommunen ønsker å være med som samfunnsutvikler, og anleggene er viktige i forhold til bruk og for å skape aktivitet i forhold til arrangement og samlinger, sier hun.