Totalt ble 20 kjøretøy kontrollert da Statens vegvesen hadde stilt seg opp ved kontrollstasjonen i Malvik onsdag formiddag.

Under kontrollen ble det gitt 11 bruksforbud/kjøreforbud:

Tre vogntog lastet med laks fikk bruksforbud på grunn av avrenning fra lasten. Kjøretøyene ble stående inntil lasterommet var tilstrekkelig nedkjølt og avrenning stanset.

Tre andre kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av dårlig lastsikring, mens to kjøretøy fikk bruksforbud for overlast.

I tillegg fikk ett kjøretøy bruksforbud på grunn av avrenning av spillolje, ett på grunn av at løyve ikke var medbrakt, og ett fikk for manglende installasjonsplate i fartsskriveren.

De to sjåførene på vogntogene med overlast fikk et gebyr på henholdsvis 13250 kroner og 4250 kroner.

Det var også tre kjøretøy med skriftlige mangler.

Statens vegvesen har kontroller langs veg for å sørge for bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter. Alle skal komme trygt fram på norske veger. Kontrollene skal også bidra til å sikre konkurransevilkårene i bransjen og yrkesførernes arbeidsvilkår.